Solo
{ga lăng}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Hậu quả vô hại
1

tức nói nguƯời con trai biết móc tiền trả khi đi ăn,sắm sửa,.. hoặc biết chiều chuồng người khác(đặc biệt là phái nữ) tùy vào trường hợp galang

A.kéo ghế cho bạn gái khi đi ăn
B.trả tiền khi đi ăn

đăng bởi hotgirl1997bo đến từ omon (February 27, 2012)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ga lăng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com