dế
{gf}
Nguồn gốc ngoại ngữ
Hậu quả vô hại
1

girlfriend, bạn gái, ghệ

gf tao xinh vô đối

đăng bởi kendylau đến từ tien xu fuc to ry (February 07, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "gf"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com