giỡn hả bưởi
{giúp tây đánh ta}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Động từ, danh từ chỉ hành động hoặc sự việc những người theo thực dân Pháp trong kháng chiến chín năm 1946 1954

Lão này guíp tây đánh ta

đăng bởi Sat That đến từ Hanoi (March 31, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "giúp tây đánh ta"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com