Đỉnh
{giải quyết}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Chỉ khả năng thực hiện vấn đề siêu nhiên của ai đó, nhanh, hiệu quả, nói chung là tốt đẹp và ổn.

- Gì chứ bác moc giải quyết là ok ngay

đăng bởi moc đến từ dia nguc (November 06, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "giải quyết"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com