như hầm Kim Liên
{giải quyết nỗi buồn}
1

Một cách nói tế nhị thay cho việc bảo đi đái, đi ỉa ( xuất sứ là do buồn đái, buồn ỉa = nỗi buồn). Thường được dùng để rủ rê khi cùng \"buồn\" có khi không \"buồn\" cũng rủ để đi cùng nhau cho nó đỡ buồn.

1.
-A: Đi đâu thế mày ?
-B: Đi giải quyết nỗi buồn.

2. Đi giải quyết nỗi buồn không bọn mày ?

đăng bởi Hồ muối đến từ Hồ muối (July 14, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "giải quyết nỗi buồn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com