Chùa
{giải quyết vấn đề}
1

giải quyết vấn đề?!, làm xong một điều gì đó

mày giải quyết được vấn đề đó rồi hả?!

ừa, chuyện nhỏ như con thỏ:D

tags dễ xong Ok
đăng bởi kendylau đến từ tien xu fuc to ry (April 16, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "giải quyết vấn đề"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com