chân dài
{giải trí lành mạnh}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

đi vệ sinh (nói một cách lịch sự, hài hước)

-Anh đi đâu về đấy?
-Ờ ... giải trí lành mạnh thôi.

đăng bởi lamti đến từ Que me (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "giải trí lành mạnh"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com