Đái bắn
{giầy Định Quốc}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

là ý nói đồ hiệu ,đồ xịn vì giầy Định Quốc trong game online Võ Lâm truyền Kỳ là đôi giày khá xịn đối với các game thủ.

-giày mới ta !!
-giày Định Quốc nha mại
-ghê

tags giay xin dom
đăng bởi osamabim đến từ G.G. (March 31, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "giầy Định Quốc"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com