phim số em xui
{giỡn hả bưởi}
1

bày tỏ cảm giác "cho mày biết tay ông" vì dám làm ông điên

À, khi nãy mày dám đá đít ông!! Ông cho mày biết tay, giỡn hả Bưởi!!!??!!

xem hình

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 20, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "giỡn hả bưởi"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com