Hồ Cẩm Đào
{giữ gôn}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

trông nom nhà cửa, hương khói tổ tiên

A. Lướt đi...
B. Haiz! Hum nay tao phải giữ gôn :(

đăng bởi Ann đến từ Việt Trì, Phú Thọ (January 16, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "giữ gôn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com