tia
{giựt mồng}
1

xuất tinh ở nữ khi đạt đến cực khoái

Tối qua em ngủ mơ bị giựt mồng

đăng bởi thienvy2001 đến từ USA (June 10, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "giựt mồng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com