Bốc lửa
{giãn tuồng}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

Chỉ sự kết thúc một cái gì đó, thường là mối quan hệ hay một cuộc tranh luận

Cái cặp đó cứ đụng mặt là cãi nhau, giãn tuồng sớm đi là vừa

đăng bởi cappuchino đến từ Sài Gòn (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "giãn tuồng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com