thơm mùi nhang
{hà}
1

"hà" lấy nguồn cảm hứng từ thím Vũ Hà
"hà" có nhiều nghĩa, đại loại như:
-địt
-l**
-ỉa

-địt (hà ra rắm)
-l** (vãi cả hà)
-ỉa (buồn hà vãi cả hà)

tags vcl vch vl
đăng bởi wishine đến từ TPHCM (October 01, 2010)
2

"hà" lấy nguồn cảm hứng từ thím Vũ Hà
"hà" có nhiều nghĩa, đại loại như:
-địt
-l**
-ỉa

-địt (hà ra rắm)
-l** (vãi cả hà)
-ỉa (buồn hà vãi cả hà)

tags vcl vch vl
đăng bởi wishine đến từ TPHCM (October 01, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "hà"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com