đống thịt
{hàng ngon}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

chỉ con gái quá sexy

hàng ngon

cô giáo hàng ngon thế này làm sao học hành gì được đây không biết...

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 23, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "hàng ngon"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com