chơi
{hàng thúi}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

gái mại dâm luôn, nhưng mà thuộc loại hạ cấp, xấu và rẻ tiền

hàng thúi mà chơi làm gì đại ca, em có rau sạch nè, bảo đảm thơm và sạch nữa

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 11, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "hàng thúi"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com