Chém gió
{hàng tiền đạo}
Nguồn gốc hình ảnh trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

Chỉ răng cửa cả trên và dưới

Hắn mứoi bị tai nạn xe máy, hàng tiền đạo đi rồi

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "hàng tiền đạo"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com