K
{hàng vẫy}
1

Chỉ nơi gái mại dâm đón khách ở ven đường.

Đường Giải Phóng nên đổi thành đường Hàng Vẫy quá đi.

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "hàng vẫy"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com