chi lài
{hành}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Hậu quả vô hại
1

hành: làm khổ ai đó, thường dùng trong game online

"ăn hành": thể bị động của "hành"

- (dotA) Trận này bị hành rồi mày ạ
Có nghĩa: Trận này bị tụi nó làm khổ rồi mày ạ

đăng bởi duy1124 đến từ VOZforums.com (February 11, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "hành"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com