đục tường
{hái bưởi}
1

Là hành động nữ nằm trên chống 2 tay, nam nằm dưới tha hồ sờ tít

vừa quay vừa hái,sướng 2 hòn ****

đăng bởi nhoxcuibap đến từ bai rac khong den (October 18, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "hái bưởi"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com