nửa trái
{hám của lạ}
Nguồn gốc tình dục - giới tính
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Động từ, danh từ chỉ những người có quan hệ với người khác giới không lành mạnh

Lão mà hám của lạ là có ngày chết đấy

đăng bởi Sat That đến từ Hanoi (March 31, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "hám của lạ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com