đồ đập đá
{hâm}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Động từ chĩ trích 1 người mơ màng ,không thực tế .,suy nghĩ sai hướng.

hâm hả ba? nghĩ sao vậy trùi

đăng bởi osamabim đến từ G.G. (March 29, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "hâm"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com