Đỉnh
{hâm hấp}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

chỉ ai đang bình thường tự nhiên trở lên ương dở, khó hiểu

mày hâm hấm vừa vừa thôi, bo cho nó 100 là được rồi.

đăng bởi đến từ hn (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "hâm hấp"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com