đi Dĩ Vãng
{hãm lồn}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

chỉ mấy thằng ngu,yế sinh lý

dkm may` hãm lồn quá

tags hl vl vcl
đăng bởi mafiavnvl đến từ vietnam (April 04, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "hãm lồn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com