nghiên cứu giấc mơ
{hãm tài}
Nguồn gốc văn phòng công sở
Hậu quả phù mỏ
1

- đáng ghét, không dễ thương, dễ gây mất cảm tình. <BR/>- bộ mặt nghiêm nghị không tươi cười có vẻ khó khăn khắc khổ. <BR/>

Bản mặt hãm tài

đăng bởi beaugosbeta đến từ Viet Nam (September 05, 2008)
2

ai đó cản trở mình trong công việc trước mắt hay sau lưng, không cho mình hoàn thành 1 vấn đề gì đó.

Mày hãm tài tao quá. Ròm tại mày mà tao quýnh lộn với 12A7!

đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (April 07, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "hãm tài"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com