Lọa
{hót}
Nguồn gốc ngoại ngữ
Hậu quả vô hại
1

Mới, nổi tiếng, lôi cuốn.

Hàng hót đấy

Bộ phim ấy đang hót đấy.

đăng bởi nnl đến từ nghe An (October 10, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "hót"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com