péo
{hôn vào lò}
1

nói lái lại
hôn vào lò = ho vào lồn

mày nói chuyện như hôn vào lò

tags hôn mày
đăng bởi boyforgirl đến từ PK-Gia Lai (April 26, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Em: anh, hôn vào lò em đi anh
Anh: rồi rồi, hượm đã, để anh rửa rùa
đăng bởi A Lý Bà Ba
Hình Minh Họa Cho Từ "hôn vào lò"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com