dế
{hù}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

đe dọa

Tao chơi mày à!

Mày hù ai vậy con?

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (March 29, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "hù"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com