Bà cố
{húc}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Quan hệ tình dục của người đàn ông(khi người đàn ông ở thế chủ động).

A: Dạo này có người iu chưa?
B: Sắp đc húc đến nơi rùi mà mày còn hỏi.

đăng bởi tranquangdai1993 đến từ Dien bien (May 19, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "húc"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com