xé vé
{hưởng sái}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

nhận được quyền ưu tiên hay đặc ân từ ai đó

mày xong roy` cho tao hưởng sái với!

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 18, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "hưởng sái"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com