bồ câu trắng
{hạch}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

dùng để chỉ sự tồi tệ của sự vật,sự việc,con người ( có ý mỉa mai,châm chọc)

Con đó ca như hạch à mà cứ đòi làm ca sĩ
Xe của mày như hạch á.

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 15, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "hạch"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com