Quẹt khu
{hạt tiêu}
Nguồn gốc hình ảnh trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

Chỉ sự nhỏ bé quá mức

Thằng cu này chả chịu lớn gì cả cứ bé hạt tiêu mãi

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "hạt tiêu"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com