bắn súng
{hải dưới}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Đây là từ dùng phương pháp ngôn ngữ "nói láy"
Thông thường, đây là lời nhục mạ, lăng nhục người khác; phổ biến dùng cho những người tên Hải.
Lưu ý: hạn chế sử dụng nếu không muốn bị "phò mủ"

1. Mày đúng là đồ hải dưới!
2. Ê Hải, mày đúng là số dách. Trên thì có Trời, dưới thì có Hải! (khen đểu ^^)

đăng bởi SqueaK đến từ HCMc (March 24, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "hải dưới"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com