làm phát
{hất}
1

từ tiếng Anh mà ra: hug có nghĩa là ôm, nhưng không phải là ôm nhau lãng mạn mà là ôm xã giao

hai anh em gặp nhau tay bắt mặt mừng nhưng vì sống ở nước ngoài đã lâu nên cũng không quên hất nhau 1 phát rõ mạnh

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (February 28, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "hất"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com