bưởi
{hết tiền lẻ}
1

từ này xuất phát từ việc những người hát dạo đi xin tiền, nếu bạn muốn họ đi thì bạn sẽ nói hết tiền lẻ rồi. Ngoài ra từ này còn được dùng khi bạn muốn 1 người bạn nào đó đang hát phải ngưng hát

- Thoy hết tiền lẻ rồi mày ơi stop đi!
- Thằng khốn, tao đang hát hay vậy mà!

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 27, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "hết tiền lẻ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com