sến
{hết vé}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

Không còn cơ hội, hết tiêu chuẩn

A: Con bé mướp quá, không biết có người yêu chưa để tao cưa phát nhỉ!
B: Mày hết vé rồi con ạ, nó có người yêu từ tám đời rồi!

đăng bởi Katatunix đến từ Viva Emptiness (September 27, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "hết vé"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com