quay
{hết xíu quách}
Nguồn gốc tình dục - giới tính
Hậu quả vô hại
1

dùng để chỉ người đàn ông không còn năng lực cho chuyện xxx

hôm wa hết xíu quách nên tao ko dẫm ghệ đi chơi

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 18, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "hết xíu quách"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com