giỡn hả bưởi
{hết xảy}
1

một thứ rất tốt, không có cái gì tốt hơn- ý cảm thán

tính từ + hết xẩy

nhó đó đẹp hết xẩy

đăng bởi kendylau đến từ tien xu fuc to ry (February 04, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "hết xảy"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com