chó
{học gạo}
Nguồn gốc trường lớp - học đường
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Động từ, danh từ chỉ sự học thuộc lòng, không thông minh sáng tạo

Hắn là tay học gạo

đăng bởi Sat That đến từ Hanoi (March 30, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "học gạo"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com