lên xe hoa
{học tủ}
Nguồn gốc trường lớp - học đường
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Danh từ, động từ chỉ hành động hoặc sự việc học đoán các chủ đề hoặc các phần của học sinh khi đi thi

Học đúng tủ

đăng bởi Sat That đến từ Hanoi (March 30, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "học tủ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com