bóc lịch
{hố}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Chỉ việc mua đắt

Tao nghe vợ dặn, đã trả kỹ mà vẫn mua hố

đăng bởi nnl đến từ nghe An (September 29, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "hố"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com