cạc
{hốt ổ}
1

bị bắt thường là với dân cờ bạc

tao mới bị cớm hốt ổ

đăng bởi boyforgirl đến từ PK-Gia Lai (May 02, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "hốt ổ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com