chãnh
{hột tiêu}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

có nghĩa là nhỏ bé xíu

ái chà, chon trym cậu hạt tiêu thế cơ à??

đăng bởi A Lý Bà Ba đến từ Orange County (March 14, 2008)
2

cũng là phân người, khi bị kiết lị, rặng không ra, mỗi lần ra 1 cục có chút chíu, gọi là hột tiêu, hay hạt tiêu

Úi úi! Ngồi trong đây rặng chết ỉa mà được có 2, 3 cái hột tiêu, phí thời gian quá, ra làm việc tiếp.

đăng bởi A Lý Bà Ba đến từ Orange County (March 14, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "hột tiêu"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com