Zenden
{hớt váng}
1

Khi nhận được phần phụ, phần thừa còn lại của sự việc

Nó lẽo đẽo bám theo chỉ mong hớt váng của mấy thằng con nhà giầu.

đăng bởi Vu Doan Tu đến từ Hanoi-Vietnam (September 28, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "hớt váng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com