cây hàng
{hứng}
1

Trạng thái hưng phấn

Ê, đang nhậu mà bỏ đi làm mất hứng, mậy!

đăng bởi kieunu_82 đến từ Miền Nam (February 10, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "hứng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com