đóng gạch
{ha oai}
Nguồn gốc ngoại ngữ
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

tinh tướng,tỏ vẻ nguy hiểm

anh cho em mượn con iphone 4 tối đi chơi cho nó ha oai

đăng bởi mocking đến từ from the hell (August 08, 2011)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ha oai"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com