Ken
{hai cái ống tre}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

hai cái cẳng của quý vị: chân, tay

nhìn tay mày giống hai cái ống tre quá, chân thì ống điếu

đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (March 28, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "hai cái ống tre"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com