a cay
{hai lúa}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

người không biết sử dụng máy móc, hoặc ăn mặc lỗi thời

ăn mặc như hai lúa

đăng bởi Vy nè đến từ q3 (March 24, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "hai lúa"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com