đi cày
{hai lưng}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

người con gái không có ngực hoặc ngực nhỏ chút chíu, nhìn ngang như có 2 cí lưng

B "K ơi, K thấy mình dạo này hép dởn hem??"

K "Bà hỏi ai dạ?"

B "Hỏi K đó!!"

K "??? Nói chuyện với bạn bè sao quay mặt sau lưng hoài dạ??"

B "Đâu có đâu, đang nhìn K mà"

( tại nhỏ B có 2 lưng )

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (February 28, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "hai lưng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com