nứng
{hai thì}
1

Chỉ những người đồng tính luyến ái

trên mạng dạo này có nhìu diễn đàn dành cho giới hai thì

đăng bởi cappuchino đến từ Sài Gòn (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "hai thì"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com