Chó chết
{hj}
1

hj = hand job = "công việc" của người nữ: dùng tay kích thích dương vật của người nam

Hôm nay mới đi massage abc về làm cái report cho ae:
service:
hj: có
bj: không
...

đăng bởi OhMah đến từ SG (September 30, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "hj"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com